Ing. Ondřej Bartoš

Pozice: doktorand
E-mail: ondrej.bartos.1@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4565
Místnost: B877
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.