Ing. Petra Bednářová

Pozice: doktorand
E-mail: petra.bednarova.1@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-
Místnost:
Forma studia: kombinovaná
Web: -
Školitel: doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.