Ing. Jan Fleissig

Pozice: doktorand
E-mail: jan.fleissig@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4565
Místnost: B877
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: doc. Ing. Jan Vodička, CSc.