Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.

Pozice: doktorand
E-mail: jiri.hlavaty@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-
Místnost:
Forma studia: kombinovaná
Web: -
Školitel: prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.