Ing. Jakub Holan

Pozice: doktorand
E-mail: jakub.holan@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4624
Místnost: B788
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: Ing. Radek Štefan, Ph.D.