Mgr. Yuliia Khmurovska

Pozice: vědecký pracovník, doktorand
E-mail: yuliia.khmurovska@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4628
Místnost: B782a
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng.