Ing. Luboš Musil

Pozice: doktorand
E-mail: lubos.musil@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4622
Místnost: B722
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: doc. Ing. Jan Vodička, CSc.