Ing. Josef Petrák

Pozice: doktorand
E-mail: josef.petrak@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4565
Místnost: B877
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.