Ing. Milan Petřík

Pozice: doktorand
E-mail: milan.petrik@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4565
Místnost: B877
Forma studia: kombinovaná
Web: -
Školitel: prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.