Ing. Jiří Prchlík

Pozice: doktorand
E-mail: jiri.prchlik@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-
Místnost:
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.