Ing. Vladimír Příbramský

Pozice: doktorand
E-mail: vladimir.pribramsky@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4625
Místnost: B725
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.