Ing. Jaroslav Průša

Pozice: doktorand
E-mail: jaroslav.prusa@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-
Místnost:
Forma studia: kombinovaná
Web: -
Školitel: prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.