Ing. Václav Ráček, Ph.D.

Pozice: doktorand
E-mail: vaclav.racek@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4365
Místnost: B724
Forma studia: kombinovaná
Web: -
Školitel: doc. Ing. Jan Vodička, CSc.