Ing. Jakub Růžička

Pozice: doktorand
E-mail: jakub.ruzicka@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-
Místnost:
Forma studia: kombinovaná
Web: -
Školitel: prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc.