Ing. Ondřej Slabý

Pozice: doktorand
E-mail: ondrej.slaby@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4365
Místnost: B724
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.