Ing. Miroslav Šrámek

Pozice: doktorand
E-mail: miroslav.sramek@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4624
Místnost: B788
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.