Ing. Tomáš Trtík

Pozice: vědecký pracovník, doktorand
E-mail: tomas.trtik@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4624
Místnost: B788
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.