Ing. Ondřej Vaněček

Pozice: doktorand
E-mail: ondrej.vanecek@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4624
Místnost: B788
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.