Ing. Marek Vokál

Pozice: doktorand
E-mail: marek.vokal@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4565
Místnost: B877
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.