Ing. Tomáš Zelenka

Pozice: doktorand
E-mail: tomas.zelenka@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-
Místnost:
Forma studia: kombinovaná
Web: -
Školitel: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.