FC2015.png, 14kB cti_logo.png, 8,8kB

8. Mezinárodní konference
FIBRE CONCRETE 2015
10.-11. září 2015
Praha, Česká republika

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta stavební
Katedra betonových a zděných konstrukcí

Oficiálním jazykem konference je angličtina.

Během konference bude zajištěn simultánní překlad (AJ <=> CJ).

preklad.png, 18kB
invitation.png

Aktuality

04.05.2015

Termín pro zaslání anotace příspěvku a předběžné přihlášky k účasti na konferenci byl prodloužen
— 17. května 2015

11.02.2015

Elektronický systém podání abstraktů je v provozu >> prosíme zašlete Váš abstrakt.

11.09.2014

Nová stránka přidána — Fotografie Prahy

invitation.png

Pozvánka
na konferenci

alena_kohoutkova.jpg, 14kB

Fibre Concrete 2015 je mezinárodní konferencí zaměřenou na vláknobetony, která má dnes již svou tradici. Záměrem konference je zprostředkovat výměnu zkušeností mezi odborníky zabývajícími se touto oblastí a zároveň informovat technickou veřejnost o problematice vláknobetonů, o jejich vlastnostech, výrobě a možnostech využití. Na konferenci budou prezentovány výsledky experimentálního výzkumu, vývoje nových materiálů, rozvoje nových návrhových metod a jejich zavádění do projekční praxe. Součástí konference jsou ukázky úspěšných aplikací a realizací vláknobetonu v konstrukcích. Konference je určena širokému okruhu odborníků z oblasti vývoje, výzkumu, technologie a výroby betonu, ale i projektantům, technologům a podnikatelům ve stavebnictví. Cílem konference je poskytnout účastníkům komplexní přehled o problematice vláknobetonů, včetně kontaktů na specialisty zabývající se výrobou vláken i samotnými konstrukcemi z vláknobetonů, s nimiž je možno formou diskusního fóra přímo konzultovat své dotazy.

Vláknobetony patří k mladým a dynamicky se vyvíjejícím oblastem stavebnictví a to jak na poli výzkumu, tak v oblasti navrhování a aplikací. Rozptýlenou výztuží je výrazně ovlivněno chování vláknobetonu a to nejen v tlaku, ale především v tahu. U vláknobetonu se tak zvětšuje schopnost plastického přetváření a tím se zpomaluje proces porušení. Výhodou vláknobetonů je tedy vysoká odolnost proti rozvoji mikrotrhlin a s tím související velká pevnost při zatížení rázem a odolnost vůči náhlým teplotním změnám.

Za přípravný výbor konference Vás srdečně zve

Alena Kohoutková
děkanka Fakulty stavební
vedoucí katedry betonových a zděných onstrukcí

topics.png

Témata

Konference Fibre Concrete 2015 je zaměřena na všechny aspekty, které se týkají vláknobetonů. Mezi hlavní témata patří:

 • Výzkum
 • Technologie
 • Navrhování
 • Aplikace
 • Normy
 • Vláknobeton a udržitelnost
Fotografie Prahy

Místo pro Vaše logo

Possibilities of presentation for firms are offered (exhibition/presentation, advertising in the Conference Proceedings, company logo in the conference hall etc.).

For detailed information please feel free to contact the secretary of the conference.

navigation.png, 2,0kB
calendar.png

Důležitá
data

 • 17. května 2015
 • Zaslání anotace příspěvku a předběžné přihlášky k účasti na konferenci.
 • 1. června 2015
 • Sdělení o přijetí příspěvku.
 • 1. července 2015
 • Zaslání plného znění příspěvku.
  Uzávěrka přihlášek se sníženým vložným.
 • 1. srpna 2015
 • Potvrzení o přijetí plného znění příspěvku.

Kontaktní
údaje

Vladimíra Vytlačilová

ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Katedra betonových a zděných konstrukcí
Thákurova 7
Praha 6
166 29
Česká republika
Tel: +420 224 354 631
Fax: +420 233 335 797
E-mail: fc2015@fsv.cvut.cz
http://concrete.fsv.cvut.cz/fc2015

contact.png, 3,3kB

8. Mezinárodní konference FIBRE CONCRETE 2015