FC2015.png, 14kB cti_logo.png, 8,8kB

8. Mezinárodní konference
FIBRE CONCRETE 2015
10.-11. září 2015
Praha, Česká republika

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta stavební
Katedra betonových a zděných konstrukcí

Oficiálním jazykem konference je angličtina.

Během konference bude zajištěn simultánní překlad (AJ <=> CJ).

preklad.png, 18kB
invitation.png

Aktuality

04.05.2015

Termín pro zaslání anotace příspěvku a předběžné přihlášky k účasti na konferenci byl prodloužen
— 17. května 2015

11.02.2015

Elektronický systém podání abstraktů je v provozu >> prosíme zašlete Váš abstrakt.

11.09.2014

Nová stránka přidána — Fotografie Prahy

instructions.png

Pokyny pro přednášející, autory článků a posterů

Abstrakt

Přihlášku příspěvku a textu anotace (150-250 slov) zašlete do 17. května 2015 prostřednictvím elektronického systému.

Abstrakt by měl obsahovat hlavní cíle, obsah a závěry příspěvku.

Vyrozumění o výběru příspěvků a další pokyny budou hlavním autorům zaslány do 1. června 2015.

Všechny vybrané příspěvky budou publikovány v plném rozsahu ve sborníku konference.

Článek do sborníku

Všechny vybrané příspěvky budou publikovány v plném rozsahu ve sborníku konference s přiděleným ISBN na flash disku a v elektronické podobě sborníku s přiděleným ISSN.

Sborník příspěvku bude zařazen do databází Thomson Reuters (přijato do databáze od roku 2011) a SCOPUS (Elsevier) (čekáme na přijetí).

Rozsah příspěvku je min. 6 stran včetně obrázků (v barvě). Příspěvek musí být napsán v angličtině. Maximální velikost souboru je 10 MB. Pro napsání svého příspěvku použijte prosím šablonu.

Abstrakt z plné verze příspěvku bude otištěn v programu konference.

Příspěvky by měly být dosud nepublikované, autorsky původní a obsahově přínosné.Ve sborníku budou uvedeny pouze ty příspěvky, jejichž autoři uhradí konferenční poplatek do 1. července 2015.

Plné znění příspěvku je nutné zaslat rovněž nejpozději do 1. července 2015.

Neváhejte nás kontaktovat: fc2015@fsv.cvut.cz.

Šablona příspěvku [DOWNLOAD]


Možnosti podání článku do sborníku

1. Elektronický systém

2. E-mail: fc2015@fsv.cvut.cz

Ze zaslaných příspěvků budou vědeckým výborem vybrány příspěvky k prezentaci na konferenci. Hodnotné příspěvky, které vědecký výbor z důvodů omezeného času nebude schopen umístit do programu přednášek, budou prezentovány formou posterů.

Prezentace

 • Délka prezentace je maximálně 15 minut (cca 10 minut na příspěvek a 5 minut na diskusi). Prezentace může být v češtině nebo angličtině — simultánní překlad bude zajištěn.
 • Software: MS Office 2003! (PowerPoint - *.ppt, *.pps), OpenOffice, Adobe Reader (*.pdf).
 • Svou prezentaci nahrajte prosím při registraci před zahájením konference.

Postery

 • Formát posteru je ISO A0 (841 ×1189 mm).
 • Poster musí být napsán v angličtině.

Místo pro Vaše logo

Possibilities of presentation for firms are offered (exhibition/presentation, advertising in the Conference Proceedings, company logo in the conference hall etc.).

For detailed information please feel free to contact the secretary of the conference.

navigation.png, 2,0kB
calendar.png

Důležitá
data

 • 17. května 2015
 • Zaslání anotace příspěvku a předběžné přihlášky k účasti na konferenci.
 • 1. června 2015
 • Sdělení o přijetí příspěvku.
 • 1. července 2015
 • Zaslání plného znění příspěvku.
  Uzávěrka přihlášek se sníženým vložným.
 • 1. srpna 2015
 • Potvrzení o přijetí plného znění příspěvku.

Kontaktní
údaje

Vladimíra Vytlačilová

ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Katedra betonových a zděných konstrukcí
Thákurova 7
Praha 6
166 29
Česká republika
Tel: +420 224 354 631
Fax: +420 233 335 797
E-mail: fc2015@fsv.cvut.cz
http://concrete.fsv.cvut.cz/fc2015

contact.png, 3,3kB

8. Mezinárodní konference FIBRE CONCRETE 2015