133BZA1 | Betonové a zděné konstrukce v arch. 1

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Hana Hanzlová, CSc. povinný bakalářské 3+1 5 z,zk 5 A
Anotace

Vlastnosti betonu a výztuže, spolupůsobení betonu a výztuže, chování (statické působení) betonových prvků, mezní stavy únosnosti (MSÚ) — únosnost železobetonových průřezů v ohybu, únosnost ve smyku, zásady vyztužování desek a trámů, prvky namáhané N+M, mezní stavy použitelnosti (MSP). Zděné konstrukce. Předpjatý beton.