133BZKQ | Betonové a zděné konstrukce Q

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. povinný bakalářské 3+3 7 z,zk 5 Q
Anotace

Navrhování prvků a konstrukcí vícepodlažních budov — návaznost na předmět Navrhování nosných konstrukcí. Doplnění a zobecnění postupů ověřování únosnosti železobetonových konstrukčních prvků pro případy namáhání ohybem, smykem, kombinací šikmého ohybu a normálové síly. Navrhování prvků namáhaných kroucením, protlačením, posouzení štíhlých tlačených prvků. Výpočetní modely a metody pro navrhování betonových prvků (lineárně pružná analýza s omezenou redistribucí, plastická analýza, nelineární metody).
Zděné konstrukce — rozšíření poznatků v navrhování tlačených prvků včetně výpočetních modelů pro stanovení účinků zatížení, navrhování prvků na účinky vodorovného zatížení, vyztužené zdivo.