Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133RBZS | Realizace beton. a zděných kostrukcí

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. povinný bakalářské 3+2 6 z,zk 5 L,R
Anotace

Navrhování betonových prvků a konstrukcí pro obor L (Příprava, realizace a provoz staveb) na mezní stav únosnosti a na použitelnosti. Návaznost na předmět 133NNK Navrhování nosných konstrukcí. Důraz je kladen na vazbu způsobu namáhání a návrhu výztuže klíčových konstrukčních prvků. Volba výpočetních modelů, postupy navrhování (včetně zjednodušených metod) a zásady vyztužování pro jednotlivé typy konstrukcí — stropní desky, rámy, stěny, schodiště, suterénní a opěrné stěny, základy. Úvod do navrhování předpjatých konstrukcí. Informace o navrhování mostních konstrukcí a dalších inženýrských konstrukcí.