Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YBKP | Navrhování betonových konstr. na poč.

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Michal Drahorád, Ph.D. povinně volitelný bakalářské 0+2 2 z - K
Anotace