133YBM2 | Betonové mosty 2

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. povinně volitelný magisterské 1+1 2 z - K
Anotace