133YMVB | Modelování a vyztužování bet. prvků

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Petr Bílý, Ph.D. povinně volitelný bakalářské 1+1 2 z - C,K
Anotace