Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YMVB | Modelování a vyztužování bet. prvků

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Petr Bílý, Ph.D. povinně volitelný bakalářské 1+1 2 z - C,K
Anotace

Obsahem předmětu jsou vybrané problémy z následujících okruhů: Vyztužování poruchových oblastí železobetonových konstrukcí. Úvod do nelineárního modelování železobetonových konstrukcí. Příprava vstupních dat pro numerické modely. Navrhování konstrukcí s využitím programu MATLAB. Představení dalších vybraných programů pro návrh betonových konstrukcí.