133YPNB | Požární návrh bet. a zděn. konstrukcí

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. povinně volitelný bakalářské 1+1 2 z - C,K
Anotace