Pravidla K133 pro uzavření předmětů

Účast na přednáškách je doporučená. Na ostatních formách organizované výuky je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 70 - 80% účast. Upřesnění a další požadavky pro uzavření předmětu jsou stanoveny garanty předmětů a zveřejněny v podkladech k výuce.

133YPRB | Předpjatý beton

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng. povinně volitelný bakalářské 1+1 2 z - K
Anotace

Základní idea předpjatého betonu, napjatost v mezním stavu použitelnosti a v mezním stavu únosnosti. Požadavky na materiály, výhody a nevýhody předpjatých konstrukcí. Návrh a posouzení předpjatých konstrukcí, návrh uspořádání předpínací výztuže, přehled ztrát předpětí. Technologie napínání, kotevní systémy. Posouzení v mezním stavu únosnosti na ohybové a smykové účinky. Částečně předpjatý beton a předpínání kabely bez soudržnosti. Příklady předpjatých konstrukcí. Cvičení: Návrh předpjatého nosníku lávky.