133YTBM | Technologie výstavby a rekon. bet. mostů

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Roman Šafář, Ph.D. povinně volitelný bakalářské 1+1 2 z - K
Anotace