D33EAC | Betonové prvky raného stáří

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Michaela Frantová, Ph.D. povinný doktorské - - - - KD
Anotace

Problematika betonů raného stáří - hydratace, vývoj mikrostruktury betonu, pracovní diagramy betonu raného stáří. Modelování betonu raného stáří. Pokročilé metody analýzy a jejich netradiční uplatnění při návrhu postupu odbedňování s ohledem na dodržení tolerancí průhybu. Návrh kotevních oblastí pro předpínaní betonů velmi raného stáří.