D33RZM | Rekonstrukce a zesilování betonových mostů

Garant předmětu Typ Studium Rozsah Počet kr. Zakončení Sem. Obor
Ing. Roman Šafář, Ph.D. povinný doktorské - - - - KD
Anotace

Vlivy způsobující degradaci mostních konstrukcí, především betonu a betonářské i předpínací výztuže. Diagnostika - vizuální prohlídky, nedestruktivní metody a destruktivní metody. Stanovení zatížitelnosti. Způsoby opravy a zesilování betonových mostních konstrukcí.