Ing. Petr Bílý, Ph.D.

Pozice: odborný asistent
E-mail: petr.bily@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4619
Místnost: B731
Web: people.fsv.cvut.cz/~bilypet1
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
  • Biodegradabilní beton
  • Deformace stropních konstrukcí od smršťování
  • Geopolymerní betony
  • Havárie ŽB konstrukcí
  • Matematické modely pro degradaci betonu účinkem zmrazovacích cyklů
  • Modelování dlouhodobých deformací předpjatého omega nosníku
  • Porovnání různých typů výztuže na protlačení
  • Systémy suchého zdění
  • Zdivo HELUZ – vybrané problémy