Ing. Petr Bílý, Ph.D.

Pozice: odborný asistent
E-mail: petr.bily@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4619
Místnost: B731
Web: people.fsv.cvut.cz/~bilypet1
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
  • Geopolymerní betony
  • Havárie ŽB konstrukcí
  • Kontejnmenty jaderných elektráren - vybrané problémy
  • Matematické modely pro degradaci betonu účinkem zmrazovacích cyklů
  • Nafukovací bednění
  • Nelineární modelování ŽB kcí (nutností angličtina a seriózní zájem o doktorské studium)
  • Spolupráce na vývoji software pro statiku (nutností je ochota naučit se základy programování v C++ a obstojná znalost angličtiny nebo němčiny)
  • Zdivo HELUZ - vybrané problémy