doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D.

Pozice: tajemník, docent
E-mail: iva.broukalova@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4631
Místnost: B719
Web: people.fsv.cvut.cz/~broukiva
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
  • Aspekty udržitelného rozvoje v betonovém stavitelství
  • Návrh a analýza efektivnosti konstrukčního systému pro daný objekt
  • Použití vysokohodnotných betonů pro konstrukční prvky
  • Srovnávací analýza konstrukčního prvku
  • Vedlejší energetické produkty ve výrobě betonu
  • Využití recyklovaného betonu pro ekologickou výstavbu