Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

Pozice: odborný asistent
E-mail: michal.drahorad@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4677
Místnost: B782
Web: people.fsv.cvut.cz/~drahomic
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
  • Metody pro stanovení zatížitelnosti existujících klenbových mostů
  • Návrh opravy stávajícího dálničního mostu v rámci modernizace dálnice D1
  • Specifika navrhování konstrukcí z vláknobetonu vyztuženého klasickou výztuží