Ing. Michaela Frantová, Ph.D.

Pozice: odborný asistent
E-mail: michaela.frantova@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4619
Místnost: B731
Web: people.fsv.cvut.cz/~sipalmic
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
  • Návrh postupu betonáže s přihlédnutím k měnícím se vlastnostem betonu během tuhnutí a tvrdnutí
  • Navrhování konstrukčních detailů prefabrikovaných konstrukcí
  • Projekt nosné železobetonové konstrukce vybraného objektu, případně s návazností na P02C
  • Řešení vybraných konstrukčních prvků pomocí strut-and-tie modelů
  • Srovnávací analýza vybraných železobetonových prvků
  • Zesilování železobetonových konstrukcí