Ing. Martin Petřík, Ph.D.

Pozice: odborný asistent
E-mail: martin.petrik@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4620
Místnost: B720
Web: people.fsv.cvut.cz/~petrima4
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
  • Forma s počítačově řízeným tvarem
  • Návrh a výroba lavičky / křesla s využitím digitální fabrikace
  • Návrh a výroba obkladového panelu s využitím digitální fabrikace
  • Návrh a výroba stolní lampy s využitím digitální fabrikace
  • Obrazová analýza skici statického systému
  • Optimalizace železobetonových konstrukcí pomocí genetických algoritmů
  • Tvorba materiálových modelů s využitím metod soft computingu (genetické algoritmy, fuzzy logika, umělé neuronové sítě)
  • Výpočet odezvy dynamicky namáhané konstrukce včetně případné optimalizace a studie změn dynamických vlastností konstrukce v čase
  • Využití digitální fabrikace a generativního designu při výrobě betonových prvků
  • Vývoj specializovaného laboratorního zařízení pro testování / výrobu betonových prvků včetně následného provedení experimentů, zpracování dat a případného vytvoření příslušného materiálového modelu