Ing. Martin Petřík, Ph.D.

Pozice: odborný asistent
E-mail: martin.petrik@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4620
Místnost: B720
Web: people.fsv.cvut.cz/~petrima4
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
  • Optimalizace železobetonových konstrukcí pomocí genetických algoritmů
  • Tvorba materiálových modelů s využitím metod soft computingu (genetické algoritmy, fuzzy logika, umělé neuronové sítě)
  • Vývoj specializovaného laboratorního zařízení pro testování betonových vzorků včetně následného provedení experimentů, zpracování dat a vytvoření příslušného materiálového modelu