prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Pozice: profesor
E-mail: jaroslav.prochazka@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4633
Místnost: B736
Web: people.fsv.cvut.cz/~prochja2
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
  • Návrh hasičské záchrané stanice
  • Návrh nosné konstrukce objektu (halového, bytového, administrativního)