doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.

Pozice: docent
E-mail: roman.safar@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4417
Místnost: B730
Web: people.fsv.cvut.cz/~safarrom
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
 • Integrované mosty
 • Most betonovaný na skruži
 • Most budovaný metodou rotace
 • Most budovaný metodou těžké prefabrikace
 • Most letmo betonovaný
 • Most obloukový
 • Most segmentový
 • Most vysouvaný
 • Most z prefabrikovaných nosníků
 • Most zavěšený
 • Stanovení zatížitelnosti, oprava, zesílení, rozšíření mostu