prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng.

Pozice: zástupce vedoucího katedry, profesor
E-mail: stemberk@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4364
Místnost: B721
Web: people.fsv.cvut.cz/~stembpet
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
  • 3D tisk železobetonových konstrukcí.
  • Analýza vlivu urychlení výstavby na konečný tvar železobetonové konstrukce.
  • Optimalizace tvaru železobetonových konstrukcí s ohledem na použitý beton.
  • Problematika využití betonu v jaderných zařízeních.
  • Rekonstrukce železobetonových konstrukcí.
  • Užití betonu v moderním umění
  • Využití betonových konstrukcí v extrémních podmínkách.
  • Využití železobetonu pro vojenské aplikace
  • Vývoj metod výroby betonu daných vlastností.
  • Zesilování železobetonových konstrukcí