doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.

Pozice: docent
E-mail: lukas.vrablik@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4625
Místnost: B725
Web: people.fsv.cvut.cz/~vrablluk
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
  • Experimentální ověřování modulu pružnosti betonu, porovnání postupů vyhodnocení dle jednotlivých normových postupů, vliv na návrh konstrukce
  • Návrh lávky pro pěší
  • Návrh silničního nadjezdu s extrémně nízkou konstrukční výškou
  • Porovnání MSÚ u předpjatých konstrukcí se soudržnou a nesoudržnou výztuží