prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.

Pozice: vedoucí katedry, profesor
E-mail: akohout@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-3740
Místnost: B735
Web: people.fsv.cvut.cz/~kohouale
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
 • Betonová schodiště ve významných budovách
 • Budovy s betonovou skeletovou konstrukcí v historické Praze
 • Ekologické aspekty ve výrobě a navrhování betonových konstrukcí
 • Filigránové stropní konstrukce
 • Historické betonové budovy v Praze (nebo i v dalších městech)
 • Nadzemní garáže
 • Povrchové úpravy betonových konstrukcí
 • Projekt konstrukce zadaného objektu, případně s návazností na PJ2C
 • Recyklace betonových konstrukcí (odborná studie)
 • Skořepinové betonové konstrukce, historie,vývoj a prognóza
 • Spoje a styky moderních betonových konstrukcí (odborná studie)
 • Spřažené konstrukce beton-beton
 • Stropní betonové konstrukce velkých rozpětí
 • Točitá schodiště – příklady a vývoj