Workshop

U příležitosti 10-tého konání konference Fibre Concrete pořádá katedra betonových a zděných konstrukcí výroční workshop na téma vláknobetony, drátkobetony, textilní betony, vysokohodnotné cementové kompozity.

Workshop je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a bude hodnocen 2 kreditními body.

Informační dopis

Program workshopu

Témata workshopu /
* Technologie
* Navrhování
* Aplikace

Termín konání / 17. září 2019

Místo konání / Francouzský Institut, Štěpánská 35, Praha 1

Vstup zdarma, účastníci workshopu mají přístup na odborný program konference Fibre Concrete 2019.

Počet míst je omezen — registrace je nutná.