Betonové origami konstrukce

#bedneni #diplomova-prace #lucebni-zavody #master-builders-solutions #technologie-betonu

2019 | Martin Salák

Cílem této diplomové práce je popsat a postavit vlastní betonovou origami konstrukci. K tomu jsou nejdříve prozkoumávány konstrukční vlastnosti origami obecně, poté je popsána historie a současný vývoj betonových origami skořepin, a nakonec je navržena, optimalizována a postavena vlastní konstrukce. V rámci práce byl model analyzován v softwaru a postup betonování byl zkoušen před samotnou stavbou na menších částech konstrukce, aby bylo dosaženo kvalitního výsledku. Tím je vláknobetonový model mostu o rozměrech cca 1,5 x 0,75 m, který se bude účastnit mezinárodní soutěže modelů mostů v Budapešti.

Ve směsi byla použita PVA vlákna MasterFiber 401 od společnosti Master Builders Solutions CZ s.r.o.

Na vnitřní stranu bednění byl nanesen silikonový tekutý tmel Lukopren S 3782, který vytvořil hladký a snadno odbednitelný povrch.

Betonová origami konstrukce získala druhé místo na soutěži Betonkenu Kupa (21.06.2019, Maďarsko)

https://www.instagram.com/p/Bxw6vwWoqFE/

Zpět

Martin Salák s jeho origami betonový oblouk
Navážené složky vláknobetonové směsiZávěr míchání vláknobetonové směsiUkládání betonové směsi do origami bedněníOdbedňování origami bedněníDetail betonové origami konstrukceDetail betonové origami konstrukceDetail betonové origami konstrukceProf. Petr Štemberk s výslednou betonovou origami konstrukcí v Maďarsku (Betonkenu Kupa 21.06.2019)Výsledná betonová origami konstrukceVážení betonové origami konstrukce před soutěží v Maďarsku (Betonkenu Kupa 21.06.2019)Zatěžování betonové origami konstrukce na soutěži v Maďarsku (Betonkenu Kupa 21.06.2019)Zatěžování betonové origami konstrukce na soutěži v Maďarsku (Betonkenu Kupa 21.06.2019)