ČVUT v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Řešené příklady betonových konstrukcí pomocí příhradové analogie

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra betonových a zděných konstrukcí

Výstupy projektu FRVŠ 2311/2009/G1.

Podklady
PDF Metoda příhradové analogie a řešené příklady
PDF Poster 1 - úvod, principy modelování
PDF Poster 2 - zásady navrhování, prvky příhradového modelu
PDF Poster 3 - konstrukční zásady, osamělé břemeno, změna průřezu, stěnový nosník s otvorem
PDF Poster 4 - konzoly, ozuby