Optimalizace betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu

#diplomova-prace #generativni-design #geneticke-algoritmy #mkp #python

2018 | Stanislav Zažirej

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu. Cílem je implementace algoritmu v jazyce Python a jeho následná aplikace při optimalizaci konkrétních konstrukcí. V první část jsou popsány vybrané metody optimalizačních technik. V další je vysvětlen princip činnosti genetických algoritmů. V poslední části je názorně ukázán způsob implementace algoritmu v Pythonu a ověření jeho funkčnosti při optimalizaci vybraných konstrukcí.

Zpět

Mezivýsledky optimalizace a přehled nejlepších jedinců v populaci
Bázové funkce pro bilineární čtyřúhelníkový prvekGlobální pásová matice tuhostiSchéma zatížení konstrukce - nesymetrické podepření