Víceúčelová optimalizace betonové konstrukce v rané fázi návrhu

#diplomova-prace #generativni-design #geneticke-algoritmy #mkp

2021 | Michal Doležal

Diplomová práce se zabývá využitím parametrického modelování a genetických algoritmů pro víceúčelovou optimalizaci v rané fázi návrhu betonové konstrukce. Tyto moderní metody umožňují zlepšení spolupráce více profesí v jednom modelu vytvořeném v programovém prostředí. Dále zprostředkují společný přístup k tvorbě budovy jako funkčního celku, který zohledňuje požadavky architekta, statika, technologa a mnoha dalších v rané fázi návrhu, což umožňuje předejít mnoha problémům nejen v dalších fázích projektu, ale celém životním cyklu stavby. Využití těchto metod je demonstrováno na budově, kdy se nejdříve využijí standartní optimalizační postupy, a následně je budova podrobena analýze pomocí genetických algoritmů. Celkově je hodnoceno několik kritérií včetně enviromentálních vlivů. V daném případě představuje využití těchto metod snížení hmotnosti o 13,8 % oproti tradičnímu návrhu.

DSpace:

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/93040

Zpět

Parametrický model objektu
Dodatečné úpravy objektu po prvních analýzáchIlustrace extrémů v prohledávaném prostoruOptimalizovaná geometrie objektuDoba oslunění okolí budovy v rozmezí 14-16 hodinZobrazení clusterů ohodnocení výsledných řešeníDetail parametrického modelu objektuGraf paralelních souřadnic vynášející ohodnocení jednotlivých kritérií pro všechna řešeníGrafické znázornění postupu výpočtu genetického algoritmu