ČVUT v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Podpora projektové výuky betonových a zděných konstrukcí

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra betonových a zděných konstrukcí

Výstupy projektu RPMT 2015.

Technická zpráva ke statické části projektu
PDF Vzor TZ — kompletní znění
WORD Vzor TZ — zkrácená verze pro účely projektové výuky
Předběžný statický výpočet
PDF Obecné pokyny ke tvorbě předběžného SV
PDF Obecné pokyny ke tvorbě předběžného SV (anglicky)
PDF Vzor předběžného SV
Výkresová dokumentace
PDF Obecné zásady vykreslování
PDF Obecné zásady vykreslování (anglicky)
PDF Vzor výkresu tvaru
PDF Vzor výkresu dolní výztuže deskové konstrukce
PDF Vzor výkresu schodiště
PDF Vzor výkresu skladby
PDF Vzor výrobního výkresu sloupu
Příklady návrhu dílčích prvků konstrukce
PDF Vzorový příklad návrhu zděné konstrukce
PDF Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu
PDF Vzorový příklad výpočtu D-oblasti metodou příhradové analogie
PDF Vzorový příklad návrhu spřažené konstrukce beton-beton
PDF Vzorový příčný řez lávkou pro pěší
Evaluační dotazníky pro studenty
PDF Dotazník RPMT 2015
Zpráva obsahující vyhodnocení evaluačních dotazníků
XLS Vyhodnocení