ČVUT v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Vyztužování poruchových oblastí železobetonových konstrukcí

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra betonových a zděných konstrukcí

Výstupy projektu RPMT 2017.

Anotace a náplň cvičení k předmětu 133YMVB
Anotace: http://concrete.fsv.cvut.cz/vyuka.php?kod=133YMVB
Anotace a náplň cvičení k předmětu 133YBKC
Anotace: http://concrete.fsv.cvut.cz/vyuka.php?kod=133YBKC
Komentované příklady k vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce
PDF Základní principy navrhování železobetonových konstrukcí a jejich kritických oblastí
Komentované příklady k vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce
PDF Rámový roh s osamělým břemenem v jeho blízkosti
PDF Návrh vyztužení krátké konzoly metodou příhradové analogie
PDF Železobetonový sloup - návrh uložení střešních vazníků na hlavu sloupu
PDF Železobetonový sloup - návrh základové kalichové patky
PDF Návrh vyztužení železobetonového vazníku s malým otvorem
PDF Návrh vyztužení železobetonového vazníku s velkým otvorem
PDF Vyztužení rámových rohů
PDF Návrh výztuže základové desky
PDF Návrh výztuže základového pasu rámové konstrukce
PDF Návrh stropní desky v programu SCIA Engineer
(http://people.fsv.cvut.cz/~stefarad/vyuka/133YBKC/YBKC_Deska.pdf)
PDF Návrh železobetonového rámu v programu SCIA Engineer
(http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/vyuka/133YBKC/YBKC_Ram.pdf)